Spor Ceza ve İdari Yaptırım Hukuku

    Spor alanında hukuki anlamda daha ziyade disiplin hukuku ya da genel ceza hukuku normları aracılığı ile düzenleme yapılmak istenmiş ise de bunun yeterli olmadığı görülerek 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi Hakkında Kanun ihdas edilmiştir. Bu kanunda yer alan ceza ve idari ceza hükümleri hem ağır yaptırımlar içermesi hem de spor faaliyetleri açısından ağır sonuçlara yol açması spor faaliyetlerinin düzenlenmesi açısından uzmanlık gerektiren bir hukuki desteğe ihtiyaç duyulmasını sonuçlamaktadır. Sarıtaş & Algan Avukatlık Bürosu müvekkillerine bu alanda uzman ve deneyim sahibi kadrosu ile spor ceza hukuku uygulamalarında ve bu çerçevede şike ve teşvik primi verme suçları, spor alanlarına yasak madde sokulması ve müsabaka düzeninin bozulması ve diğer suç tipleri ile bunlara uygulanan yaptırımlar ve özellikle seyirden yasaklama ve diğer özel güvenlik tedbirlerinin ya da idari yaptırımların uygulanmasına ilişkin adli ve idari süreçlerde etkin ve sonuç odaklı hukuki danışmanlık ve süreç takibi hizmeti vermektedir.