Bankacılık ve Sermaye Piyasası Ceza Hukuku

    Bankacılık mevzuatının hızlı ve köklü bir şekilde değiştirilmesi ile birlikte bu mevzuatın yanlış yahut eksik uygulanması sonucu günümüzde Bankalar birçok hukuki uyuşmazlığın tarafı haline gelmekte ve mevzuata uyum çerçevesinde hem Bankalar hem de bu kuruluşlarla mesleki ya da ticari ilişkide olan kişiler etkin bir hukuki desteğe ihtiyaç duymaktadırlar. Bu anlamda günümüzde sayıları, ağırlıkları ve etkileri bir hayli artan bankacılık ve sermaye piyasası alanına ilişkin suçlara yönelik danışmanlık ve dava takibi süreçlerinin, bu alanın mantalitesine uygun ayrı bir uzmanlığı ve titiz bir takip sürecini gerektirdiği şüphesiz olup, Sarıtaş & Algan Avukatlık Bürosu bu alanda yapmış olduğu akademik ve mesleki çalışmaları çerçevesinde bankacılık ve sermaye piyasası suçlarına ilişkin her türlü soruşturma ve kovuşturmanın tüm aşamalarında müvekkillerine etkin hukuki danışmanlık ve süreç takibi hizmeti sunmaktadır.