Basın, İletişim ve Medya Hukuku

  Özellikle sosyal medya kullanımının son derece yoğunlaştığı günümüzde gerek yazılı gerekse görsel basın üzerinden işlenen suçlarda ciddi bir artış olmuş nitekim bu tip fiillerin önüne geçilmesi adına başta basın mevzuatı olmak üzere başkaca kanunlarda yapılan değişiklikler ile bu alana ilişkin çeşitli düzenlemeler yapılmıştır. Avrupa birliği standartlarına uyum sürecinde özellikle kişilerin özel hayatının korunması adına Türk Ceza Kanunu’nda yapılan değişiklikler ile basın, iletişim ve medya hukuku arasında önemli bir bağ olduğu da şüphesizdir. Diğer yandan hakaret ve iftara içerikli haber ya da sair yayınların yapılması, kişi hak ve özgürlüklerinin televizyon, internet, radyo, gazete, dergi vs. medya kanalları ile ihlal edilebilmesi, gerçek ve tüzel kişilerle ilgili yalan haberlerin yapılması, izinsiz ve özel hayata ilişkin yazı, yorum ve fotoğraflara ya da görüntülere yer verilmesi, günlük hayatta sıkça karşılaşılan sorunlar olup bu alanda hukuki desteğe duyulan ihtiyaç da ortadadır.

  Bu bağlamda Sarıtaş & Algan Avukatlık Bürosu takip ettiği birçok dosya ve yürüttüğü projeler neticesinde kazanmış olduğu tecrübe ile müvekkillerine özellikle aşağıda sayılan suçlar kapsamında etkin ve sonuç odaklı hukuki destek vermektedir:

  -Kişisel verilerin korunmasına ilişkin suçlar
  -Medya yoluyla hakaret, iftira, suç isnadı suçları
  -Özel hayatın gizliliğinin ihlal edilmesi suçları
  -Haberleşmenin gizliliğinin ihlal edilmesi