İnfaz Hukuku

    Özellikle günümüzde cezai uyuşmazlıkların giderek arttığı ve bu uyuşmazlıklar sonucu mahkûmiyet oranının giderek yükseldiği gerçeği nazara alındığında kişilerin kesinleşmiş ceza ve güvenlik tedbirlerinin yerine getirilmesine ilişkin olarak da hukuki desteğe olan ihtiyacı artmıştır. Bugün için koşullu salıverme, denetimli serbestlik, infazın ertelenmesi, açık ceza infaz kurumuna ayrılma gibi infaz müesseselerinin uygulanması noktasında özel ve teknik bilgiye yoğun bir ihtiyaç duyulmaktadır. Bu anlamda gerek mevzuatın uygulanması gerekse de gerekli hukuki başvuruların yapılması açısından önem arz eden bu hukuk dalına ilişkin olarak Sarıtaş & Algan Avukatlık Bürosu takip ettiği birçok dosya ve yürüttüğü projeler neticesinde kazanmış olduğu tecrübe ile müvekkillerine etkin ve sonuç odaklı hukuki destek vermektedir.