İdari Yaptırımlar Hukuku

  Günümüzde kişiler arasında çıkan hukuki uyuşmazlıklar dışında idare ile kişiler arasındaki hukuki uyuşmazlıkların sayısı da azımsanmayacak kadar çoktur. Özellikle kişilerin karşısında devleti gördüğü bu tip uyuşmazlıklarda son derece ağır idari yaptırımlar ile karşılaştıkları bu yaptırımların herhangi bir hukuki yaptırımdan çok daha ağır olduğu şüphesizdir.

  Bu bağlamda Sarıtaş & Algan Avukatlık Bürosu müvekkillerinin bu tip idari yaptırımlar ile karşılaşmasını önlemek yahut bu tip idari yaptırımları ortadan kaldırmak adına özellikle aşağıda sayılan konularda etkin hukuki danışmanlık ve süreç takibi hizmeti sunmaktadır:

  -Vergi İdarelerince uygulanan idari cezalar,
  -Gümrük İdarelerince uygulanan idari cezalar,
  -BDDK ve TMSF tarafından uygulanan idari idari cezalar,
  -SPK tarafından uygulanan idari idari cezalar,
  -TFF, TBF, TVF ve diğer kurumlar tarafından uygulanan idari cezalar,
  -SGK tarafından uygulanan idari idari cezalar
  -KİK tarafından uygulanan idari idari cezalar
  -Memurların disiplin cezalar ve
  -Öğrencilerin disiplin cezalarına ilişkin hukuki danışmanlık ve süreç takibi