Ekonomi Ceza Hukuku

  Ülkemizde yaşanan ekonomik gelişimin ivme kazanması sonucunda ekonomi ceza hukuku, ceza hukuku alanından bağımsız ve daha özel bir uzmanlığı gerektiren bir hukuk dalı haline gelmiştir. Gerçekten günümüzde ceza uyuşmazlıklarının önemli bir bölümünü oluşturan ekonomik ceza uyuşmazlıkları sonucunda kişiler ciddi ceza yaptırımları ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Ceza davalarında alınan mahkumiyet kararlarını da yüksek istemli tazminat davaları takip etmektedir. Diğer yandan bu alanda yer alan suçlar neticesinde mağdur olan kişilerin özellikle ekonomik ceza hukukuna ilişkin bu davalarda yanlış yahut eksik uygulamalar dolayısıyla ikincil mağduriyet yaşamaları da ne yazık ki uygulamada sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Bu sebeple Sarıtaş & Algan Avukatlık Bürosu bu alanda yapmış olduğu akademik ve mesleki çalışmaları çerçevesinde özellikle aşağıdaki suç tiplerine ilişkin soruşturma ve kovuşturmaların her aşamasında müvekkillerine etkin hukuki danışmanlık ve süreç takibi hizmeti sunmaktadır:

  -Güveni Kötüye Kullanma Suçu
  -Basit ve Nitelikli Dolandırıcılık Suçları
  -Hileli ve Taksirli İflas Suçları
  -Suç Eşyasının Satın Alınması Suçu
  -Sigortacılık Suçları
  -İhaleye ve Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçları
  -Enerji Piyasası Suçları
  -Rekabet Suçları
  -Ticari Sır ve Bankacılık Sırrının İfşası Suçu