Devletlerarası Ceza Uygulaması Hukuku

    Suç isnatları yalnızca yerel düzeyde değil, günümüzde küreselleşen dünya koşullarında daha da artacak şekilde, devletlerarası düzeyde de sıkça karşılaşılabilen bir durum haline gelmiş olup bu çerçevede pek çok kişi vatandaşı olmadığı ülkelerde başlatılan soruşturma ve kovuşturmalara da muhatap olabilmektedir. Bu tarz soruşturmalarda şüpheli ya da sanıklar hakkında ülkemizde de sonuç doğurabilecek işlemler yapılmakta ve bu işlemler ilgili ülkenin mevzuatına göre çoğu zaman gıyapta olduğu için de etkin hukuki takip yapılamayabilmektedir. Bu nedenle bu tür hukuki süreçlerin Türkiye ayağında Ceza Yargısının Milletlerarası Değeri Sözleşmesi, diğer uluslararası sözleşmeler ve iç hukuk düzenlemelerimiz çerçevesinde gerekli hukuki takibin etkin bir şekilde yapılması gerekmektedir. İşte, Sarıtaş & Algan Avukatlık Bürosu bu alanda deneyimli ekibi ile uluslararası adli yardım, uluslararası yakalama işlemleri uygulaması, yargılamanın aktarılması, infazın aktarılması ve devletlerarası ceza uygulaması alanına ilişkin diğer hususlarda müvekkillerine danışmanlık ve süreç takibi hizmeti sunmaktadır.