Ceza Hukuku

  Hukukun temel dallarından biri olan Ceza Hukuku diğer hukuk dallarına nazaran çok daha ağır yaptırımlar öngördüğünden ayrı bir öneme sahiptir. Gerçekten, gerek gerçek gerekse tüzel kişilerin cezai bir uyuşmazlığın tarafı olmaları halinde ortaya çıkacak sonuç doğrudan kişilerin en temel hukuki değerleri üzerinde olacağından, bu tip uyuşmazlıklarda bu alana has hukuki uzmanlığın son derece büyük bir önemi bulunmaktadır. Ayrıca tazminat davaları ve diğer özel hukuk davalarının sonuçları çok büyük oranda bu ceza davalarının sonuçlarına bağlı olduğu için ceza hukuku alanındaki uyuşmazlıkların profesyonel olarak takibi, aynı olaya ilişkin diğer hukuk davalarının da olumlu sonuçlanması noktasında son derece önemlidir. Tüm bunların sonucu olarak, Sarıtaş & Algan Avukatlık Bürosu ceza hukuku alanında uzmanlaşarak, uygulamada görmüş olduğu çok çeşitli ceza uyuşmazlıklarını başarı ile sonuçlandırması, mesleki tecrübenin yanı sıra bu alandaki akademik çalışmaları ve Türkiye’nin önde gelen akademisyenleriyle geliştirdiği profesyonel işbirliği ile müvekkillerine ceza soruşturma ve kovuşturma aşamalarında titiz, dinamik ve sonuç odaklı profesyonel bir hukuki hizmet sunmaktadır. Söz konusu bu çalışma prensibi çerçevesinde Sarıtaş & Algan Avukatlık Bürosu özellikle aşağıdaki suç tiplerine ilişkin soruşturma ve kovuşturmaların her aşamasında müvekkillerine etkin hukuki danışmanlık ve süreç takibi hizmeti sunmaktadır:

  -Taksirle Öldürme Suçu
  -Taksirle Yaralama Suçu
  -Organ ve Doku Ticareti Suçları
  -Şantaj Suçu
  -Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar
  -Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçu
  -Konut Dokunulmazlığının İhlali Suçu
  -Ayrımcılık Suçu
  -Hakaret Suçu
  -Yağma Suçu
  -Mala Zarar Verme Suçu
  -Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçu
  -Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Alma, Kabul Etme veya Bulundurma Suçu
  -Resmi Belgede Sahtecilik Suçu
  -Özel Belgede Sahtecilik Suçu
  -Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma Suçu
  -Çocuğun Kaçırılması ve Alıkonulması Suçu
  -Zimmet Suçu
  -İrtikap Suçu
  -Rüşvet Suçu
  -Görevi Kötüye Kullanma Suçu
  -Görevi Yaptırmamak için Direnme Suçu
  -İftira Suçu
  -Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama Suçu