Çevre Ceza Hukuku

  Sanayileşmenin giderek arttığı günümüzde bunun çevrede neden olduğu olumsuz etki nazara alınarak çevrenin korunmasına ilişkin özel suçlar ve kabahatler ihdas edilmiştir. Bunun neticesinde birçok sanayi kuruluşu, çevre ile ilgili olarak pek çoğu yanlış değerlendirmelerden kaynaklı idari yaptırımlarla ve bu kuruluşların yetkilileri de cezai soruşturma ve kovuşturmalarla muhatap olabilmektedir. Bu noktada, çevre uygulamaları ile ilgili olarak hukuki bilginin yanı sıra teknik uzmanlığın da son derece önemli olduğunu göz önünde bulunduran Sarıtaş & Algan Avukatlık Bürosu bu alanda pek çok davadan edindiği teknik ve hukuki tecrübenin yanında Türkiye’nin önde gelen çevre uzmanları ile geliştirdiği profesyonel işbirliği ile özellikle aşağıda yer alan suçların soruşturma ve kovuşturmalarının tüm evrelerinde müvekkillerine hukuki danışmanlık ve dava takip hizmeti sunmaktadır:

  -Çevrenin Kasten Kirletilmesi Suçu
  -Çevrenin Taksirle Kirletilmesi Suçu
  -İmar Kirliliğine Neden Olunması Suçu
  -Orman Suçları
  -Radyasyon Yayma
  -Tehlikeli Maddelere İlişkin Suçlar