Bilişim Hukuku

  Günümüzde teknolojik gelişimin en büyük neticelerinin bilişim alanında görülmesine paralel olarak bilişim sistemlerine karşı yahut bilişim sistemleri vasıtasıyla işlenen suçlarda çok büyük oranda bir artış söz konusu olmuştur. Bunun yanında bu alana ilişkin pek çok yeni suç tipi de ihdas edilmiş ve bu süreç karmaşık bir normatif sisteme sebebiyet vermiştir. Bu alanda gerçekleştirilen fiillerin çok hızlı ve fark edilmesi zor olması, etkilerinin ve zararlarının çok büyük olabilmesi, her an herkesin bu suçların mağdurları olabilmesi, faillerin çoğu zaman başkalarının bilişim sistemleri üzerinden bu suçları işlemeleri ve bu nedenle aslında suçlamalarla hiç ilgisi olmayan kişilerin de şüpheli olabilmesi bu fiillere ilişkin hukuki süreçlerin takibini de çok önemli kılmaktadır. Bilişim uygulamaları ile ilgili olarak hukuki bilginin yanı sıra teknik uzmanlığın da son derece önemli olduğunu göz önünde bulunduran Sarıtaş & Algan Avukatlık Bürosu bu alanda pek çok davadan edindiği derin tecrübe ve bilgi birikiminin yanında Türkiye’nin önde gelen adli bilişim uzmanları ile geliştirdiği profesyonel işbirliği ile özellikle aşağıda yer alan suçların soruşturma ve kovuşturmalarının tüm evrelerinde müvekkillerine hukuki danışmanlık ve dava takip hizmeti sunmaktadır:

  -Bilişim sistemlerine girme suçu
  -Bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme suçu
  -Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması
  -Bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçu
  -Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık